Zapraszamy na kawę bez cukru!

Jeżeli nie wiesz, jak wprowadzić do Internetu swój pomysł, to odrzuć zmartwienia
jak my zbędny cukier. Wszystko powierz nam i spodziewaj się świetnych rezultatów.
sugar3* (Centrum Technologii Informatycznych Sp. z o.o.)

Siedziba:
ul. Zdrowa 2A/23, 31-216 Kraków

Telefon:
+48 12 200 29 39

E-mail:


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Krakowa
XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000296533   NIP: 945-211-00-80   REGON: 120-594-185.
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN w całości opłacony.


Skontaktuj się z nami
i rozwiej swoje wątpliwości.